Použití Cookie Oznámení

Na této stránce používáme cookies, abychom Vám mohli poskytovat odpovídající osobní služby.

Používáním této stránky souhlasíte s našim používáním cookies, jak je uvedeno v našem upozornění o používání cookies. Pro více imformací, jaké cookies používáme, jak je můžete odstranit nebo zablokovat, si prosím přečtěte naše upozornění o používání cookies.

Komplexní řízení klientských služeb

Silný tým pro komplexní řízení klientských služeb je hlavním styčným bodem mezi proaktivní strategií a efektivní realizací. Na základě důkladné znalosti problematiky a vzájemné spolupráce s týmy C&W napříč sektory a regiony pro vás sestavíme akční plán, který povede ke konzistentním výsledkům. Vypracujeme vám realitní strategii, která bude vycházet z údajů o portfoliu a provozu, a dohlídneme na její správnou realizaci při transakcích, řízení projektů a provozování objektů. Tyto služby koordinujeme pomocí špičkových technických řešení, metod řízení, nejlepších postupů a řízení výkonnosti.

Komplexní řízení klientských služeb je přínosem pro majitele i nájemce, kteří požadují větší kontrolu nad rozhodováním o nemovitostech a vyšší efektivitu. Mimo jiné sem patří.

Optimalizace portfolia

Provedeme rozbor vašich nemovitostí ve všech lokalitách a předložíme strategii optimálního rozmístění nemovitostí, která vás přesvědčí o nutnosti změny.

Stálá kvalita služeb

Postaráme se o dodání kvalitních služeb po celou dobu životnosti dané reality od správy údajů o portfoliu a strategického plánování přes řízení transakcí až po služby řízení projektu, díky nimž jsou žádané prostory k dispozici včas a v souladu s rozpočtem. V průběhu nájmu budou odborníci na správu budov a nemovitostí vytvářet co nejefektivnější a nejhospodárnější pracovní prostředí.

Změny vyvolané transformací

Vytváříme modely transformace pro korporátní společnosti a poskytujeme realitní služby i plány k dosažení požadovaného budoucího stavu.

Průběžné zlepšování

Náš tým vám pomůže určit nejlepší postupy, procesy pro průběžné zlepšování, řízení a parametry, s jejichž pomocí se měří, sleduje, vyhodnocuje a zlepšuje výkonnost a úroveň poskytovaných služeb.

Jak můžeme pomoci


Sladění funkce nemovitosti s cíli podniku

Snažíme se sladit funkce nemovitosti s cíly společnosti, a to jak z hlediska řízení, provozu, financí, tak i dodržování platných předpisů ve všech realitních sektorech. Naše týmy poskytují služby, které se vyznačují úrovní kontroly, důslednosti, kvality a kreativity řešení.

Návrh strategie

Díky přesnému chápání cílů klienta můžeme navrhnout strategii pro činnost firmy i fungování jejích nemovitostí, poskytovat ucelené služby a zajišťovat lepší úroveň a vyšší spokojenost klienta.

Řízení podniku

Propracované plány řízení zohledňují priority vedení při jednáních o nemovitostech a dokumentují slaďování organizačních, provozních, finančních a právních cílů.

Spolupráce a technologie

Náš klientský portál FUSION slouží k propojení celého portfolia nemovitostí daného klienta. Díky intuitivním ovládacím prvkům a účinným nástrojům FUSION umožňuje přijímat podložená rozhodnutí.

Přidaná hodnota – výhody našeho přístupu


Komplexní služby

Nabízíme kompletní poradenství čerpající z ucelené škály komplexního řízení klientských služeb i odbornosti našich týmů pro pronájem, investice, oceňování a poradenství i průzkum trhu. Nájemci i investoři, kteří jsou našimi klienty, tudíž mají k dispozici nejlepší poradce na trhu. Naši pracovníci komplexního řízení klientských služeb jsou díky svému zaujetí pro práci a vysoké motivaci schopni společně s vámi vytvořit strategii, která bude nejlépe odpovídat vašim potřebám.

Globální dosah

Díky důkladné znalosti potřeb klientů můžeme připravovat akční plány, které fungují stejně kvalitně ve všech oborech realitních služeb kdekoli na světě.

Zkušenosti a zdroje


Osvědčená metodika společnosti Cushman & Wakefield pro komplexní řízení klientských služeb se uplatňuje ve všech oborech s cílem dosahovat maximální ziskovosti, řídit rizika, zlepšovat výsledky týmu a pomocí techniky přispívat k integraci. Díky nám budete lepším a lépe informovaným investorem. Prostřednictvím 250 zastoupení v 60 zemích společnost C&W nabízí celosvětovou působnost, zdroje a znalosti lokálních trhů, díky nimž dokáže reagovat na vaše požadavky ve všech lokalitách.

Ondřej Fukal

Partner

Praha 1, Česká republika

T: +420 2 34603305

Kontakt